Blogg

om ting vi er opptatt av og ting som flyktig fanger vår oppmerksomhet . . .

Vår gamle pålitelige iPhone 4s har sett sine beste dager.

Det startet med at Apple ikke lengre lar oss oppgradere operativsystemet iOS på denne enheten. For vår del stoppe det ved iOS 9.3.5. Våre behov var stort sett dekket med denne versjonen. Vår intensjon var derfor fortsatt å bruke telefonen.

Så begyte batteriet å bli dårlig, rett sagt det ville ikke lade mer.

Raudåte er et dyreplankton som utgjør viktig føde for fiskeyngel. I enkelte områder utgjør raudåte 90 % av biomassen. Arten er basis for økosystemet i Norskehavet, som også er artens kjerneområde. Raudåte blir 2 - 5 mm lang. Den får i seg karotener i føden, noe som farger den rød, derav navnet. Raudåten spiser blant annet kiselalger, dinoflagellater, flimmerdyr, og andre mikroplankton.

Siste uke var det mye glam vedrørende begrepet vektklasse, både i vår nasjonalforsamlig og i hovedstadens storstue. Flere rikspolitikere gjorde seg både fordelaktig og ufordelaktig bemerket i denne sammenheng. Det ble, ikke ubegrunnet, reist kritikk fra flere hold.

Vi har bygget ny PC for første gang. Resultatet ble faktisk bra. Vi skal her gjøre rede for denne prosessen. Etter en omfattende studie av kataloger, byggeveiledninger og brukertips valgte vi komponenter som ga oss en maskin til ca. 55% av den prisen vi måtte betale for en tilsvarende rett fra hylla til forhandler. De komponentene vi valgte har vi gjort rede for i denne artikkelen: Byggestart.

Sensommerens oljemesse er vel i havn, høsten er i anmarsj og det samme er de innledende rundende i neste års valgkamp. De første prøvebalongene er allerede sluppet. Vi velge på nytt å sitere lederen for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

Vi skal bygge ny PC. Vi ønsker å bygge en litt heftig en med god kapasitet til å utføre beregninger samtidig som vi ikke ser behov for noe stor ytelse på grafikksiden. Etter en omfattende studie av kataloger, byggeveiledninger og brukertips har vi kommet til en konfigurasjon og valg av komponenter som vil gi oss en maskin til ca. 55% av den prisen vi pr. dato må betale for en tilsvarende rett fra hylla til forhandler. 

Vi hadde mange fortreffelige måltider basert på kortreist mat i løpet av vår sommerferie. Vi er bekymret for kommende generasjoner muligheter til de samme nytelser og opplevelser. Det er mange tegn i tiden på at en forsvarlig forvaltning av kystens fornybare ressurser er truet. Vi tillater oss derfor å sitere en artikkel nylig publisert av lederen for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

Det er definitivt slutt på ferien. Vi tilbrakte det meste av ferietiden nordafjells, det vil si i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ble mange fisketurer og fjellturer, mulighetene her er mange.

Henry Reich fra kanalen minutephysics på YouTube har laget en ny video som forklarer hvordan gravitasjonsbølger oppstår. Han forklarer hvorfor det er nødvendig å ha veldig følsomme instrumenter for å kunne oppdage dem og han gir en forklaring på hvordan du kan hjelpe forskene å avdekke dem.

EM i fotball går mot slutten. Vi som har betraktet det hele fra sofakroken må innrømme at det har vært få minnerike kamper vi kan peke ut. I tillegg har kampene blitt skjemmet av "forelesningene" til overivrige sidekommentatorer. Vi må tilstå at vi har ikke sett alle kampene, ikke fordi vi ikke har ønsket det, men fordi vi er blitt utmattet av sidekommentatorenes uavlatelige mas om høyt og lavt press, lagenes formasjoner, bakrom, gjennomspill og strekk i laget. Vi tviler ikke på deres faglige kvalifikasjoner og vi ønsker fortsatt deres bidrag, men vær så snill å begrense det til tidspunktene før kampen, i pausen og etter kampen. Vi ønsker underholdning samt å gjøre våre egne vurderinger underveis, og da vil det for vår del være tilstrekkelig at hovedkommentator presenterer rammene rundt kampen, aktørene på banen samt ballfører.