Blogg

om ting vi er opptatt av og ting som flyktig fanger vår oppmerksomhet . . .

Fra et prosjekt hvor vi i ledige stunder låner ut noen av våre cpu'er har vi nylig mottatt følgende oppdateringer:

The two LIGO gravitational wave detectors in Hanford Washington and Livingston Louisiana have caught a second robust signal from two black holes in their final orbits and then their coalescence into a single black hole. This event, dubbed GW151226, was seen on December 26th at 03:38:53 (in Universal Coordinated Time, also known as Greenwich Mean Time), near the end of LIGO's first observing period ("O1"), and was immediately nicknamed "the Boxing Day event".

In GW151226, the two black holes weighed in at 14 and 8 solar masses and merged at a distance of some 1.4 billion light years from Earth. Get all the info from the LIGO science summary.

Vi er gledelig overrasket. Åpningskonserten ved årets musikkfestuke i Nordland er med Academy of St Martin in the Fields. Stormen store sal, Bodø, lørdag 06. august 2016, kl. 18:00, - fest sikkerhetsbeltene!

Dette er kanskje verdens mest kjente kammerorkester, håper nordlendingene kjenner sin besøkelsestid.

For de av oss som er lese og tildels skrivekyndig, har det vært umulig å ikke legge merke til den kampanjen som pågår i det ledende "demokratiet" i den frie verden. Med vår samfunnsstruktur og kulturbakgrunn er det vanskelig å oppfatte at enkelte av kandidatene kan være rette medisin for en fremtidig positiv utvikling for almenheten.

Siden finanskrisen har verdens sentralbanker tatt i bruk utradisjonelle virkemidler i forsøk på å få fart på økonomiene og innfri landenes inflasjonsmål. Dette har skjedd ved rentekutt og ved å pøse penger inn i markedet ved hjelp av såkalte kvantitative lettelser. Etter mange år med rekordlave renter har stadig flere sentralbanker de siste årene sågar innført negativ styringsrente.

Flotte "artists impression" av planlagte nye fartøy er nylig presentert. Men pass på, bredde på 23 meter og en dypgang på 5.3 meter medfører at fartøyene er lite egnet til å seile gjennom Risøyrenna. Planlegger man også et nytt seilingsmønster?  - man kan jo begynne og lure.

Eplehuset leverte service på en uke og tre dager, godt innenfor avtalt leveringstid. MacBook Pro er på plass og har nå vært operativ uten problemer i snart 24 timer, det ser lovende ut.

Takk for utmerket service!

Du lurer kanskje på hva status er på vår MacBook Pro. Vår maskins historie og mulige mangler er blitt gjort rede for i artiklene : "Videoprpblemer - det haster nå" og "Kan Eplehuset levere".

Diagnosen er nå stilt.

Vi mottok nylig følgende begeistrede brev fra lederen av et av prosjektene vi i ledige stunder stiller datamaskinene våre til rådighet for:

"Exciting news: Gravitational Waves detected!

We want to share our excitement about the first-ever direct detection of gravitational waves!

The event happened right before the beginning of the first observing run of the advanced LIGO detectors, on 14 September 2015. The waves were generated as two black holes merged into a single black hole about 1.3 billion light years from Earth. In astronomy units this is 410 Mpc, approximately 10% of the way across the visible Universe!

Just as exciting: this is also the first-ever observation of binary black holes. In fact, since black holes are black, and emit no light or electromagnetic radiation, this is the only way we can see them.

Did Einstein@Home play any role in this? No, it didn’t. The signal in the instrument lasted only about 1/4 of a second. It’s not a continuous-wave signal like the type that Einstein@Home has been searching for. But since the observing run ended in mid January, we have been preparing the data to start a new low-frequency all-sky search for continuous gravitational waves. We are now starting to run this on Einstein@Home, so please sign up your computers and disable their sleep mode! In the next months we will extend the frequency range of the continuous waves all-sky searches, target interesting point sources and we are also gearing up to perform broader surveys for binary black hole mergers. 

Bruce Allen
Director, Einstein@Home>"

 

I dette tre minutters filmklippet kan du se strengteoretikeren Brian Greene forklare nyheten og hvordan forskerne oppdaget gravitasjonsbølgene.

Vår MacBook Pro fremsto med driftsforstyrrelser slik som beskrevet i denne artikkelen.

Vår nermeste autoriserte Apple-forhandler er Eplehuset. Kan de levere en reparasjon innen tidsfristen (2 til 3 uker) slik som de lovet ved vår henvendelse. Servisceverkstedet deres holder til i Stiftsstaden.