Vi er nå inne i en fase der det kontinuerlig vil bli foretatt endringer på denne hjemmesiden. Dette vil føre til at hjemmesiden kan oppleves som uryddig og ustabil. Vårt mål er forbedringer på alle plan og at dette fører til bedre brukeropplevelse.

Vi har til hensikt å foreta en trinnvis overgang til en ny sidemal. Vi vil neppe unngå at siden til tider kan være utilgjengelig.

Følg med.