Vi har nå gjort det betydelig enklere for potensielle bidragsytere å kunne skrive og publisere artikler på denne hjemmesiden. Det er spesielt forbedringer av muligehtene til å laste opp bilder og mediefiler som du ønsker å inkludere i din artikkel vi vil peke på.

I realiteten har du som skribent nå fått en "filbrowser" tilgjengelig for å manipulere filer i medie-biblioteket knyttet mot denne hjemmesiden. Videre har Editoren som du vil måtte benytte deg av kommet i flere og bedre utgaver det siste halve året.

En oppdatert redgjørelse for hvordan du skal gå frem for å skrive og publisere en artikkel er gjort rede for på vår oppslagstavle.

Du må være registrert bruker dersom du skal kunne lese vår oppslagstavle og for å kunne være bidragsyter på denne hjemmesiden.