Det sies ofte at bare fantasien setter begrensninger. Noen ganger overgås imidlertid fantasien av virkeligheten. Hva sier du om denne da? NAV kontoret i Evenes og Tjeldsund har besøksadresse Bedringens vei 2?

 

Bedringens vei
Besøksadresse NAV

Vi hadde nær sagt noen bedre? Tar gjerne mot tips.