Vår trofaste MacBook Pro nærmer seg en alder av 8 år med stomskritt. Maskinen er i følge Apple sin kriterier "absolete" (foreldet) og som følge av dette yter selskapet ikke lengre teknisk support. Vi tenkte derfor, før vi sender den til de evige jaktmarkeder, å gi den et forlenget liv ved å installere et nytt batteri.

Maskinen har sitt opprinnelige battere og dette er så godt som dødt. Vi trodde at Eplehuset kanskje kunne hjelpe oss med et nytt batteri slik at vi konne foreta byttet selv.

Men der tok vi feil. De kunne hjelpe oss, men det var på betingelse av at de foretok byttet og at maskinen ble sendt til deres servicevektsted i Trondheim. Dette var en betingelse det ikke var mulig å diskutete, "du får ikke nytt batteri av oss utan at du lar oss foreta byttet". Jeg forstår denne holdningen og konsekvente politikk så lenge som maskinen er under garanti. Men en maskin som er definert som absolete må det da være mulig å få kjøpe batteri til var vår argumentasjon, Eplehuset har jo ingen garantiforpliktetser uansett.

Sjelden har vi talt for døvere ører.

Vi forlot åstedet med uforettet sak, - og Eplehuset har mistet en lojal kunde.