Amerikanske politikere planlegger en betydelig skattereform, - eller med andre ord, - en betydelig skattelettelse for de aller rikeste i samfunnet. CNBC har en talende artikkel om emnet. Vi legger inn en link til denne artikkelen her: The happiest contries pay some of the highest taxes in the world. Se selv!