Den nye MacBook Pro begynner nå å komme brukerne i hende, omlag en måned etter lanseringen.

De første brukerrapportene er stort sett negative. Mange opplever alvorlige driftsforstyrrelser med sine nyervervede maskiner. De to alvorligste feilene som er rapportert er ustabil grafikk, skjemmende flimring med påfølgende stopp av system og alvorlig feil med lydsystemet når Windows 10 kjøres via BootCamp.

Brukerne som har rapportert feilene melder at Apple Support tar begge problemene alvorlig og jobber med å finne løsninger. I det første tilfellet er det ikke bekreftet om problemene skyldes feil på maskinvare eller programvare. I andre tilfellet er det bekreftet at det er en programvarefeil og at Apple jobber med en oppdatering.

En annen problem som Apple har måttet innrømme er alvorlig feil på mange iPhone 6s batterier. Dersom du er eier av en iPhone 6s kan du på Apple sine supportsider registrere serienummeret på din telefon og finne ut om den omfattes av det reparasjonsprogrammet Apple har iverksatt.

Vel, - vi savner Steve Jobs ledelse av selskapet