For Apple ble salget av datamaskiner i fjerde kvartal 2016 omlag på linje med salget i samme kvartal 2015. På verdensbasis fortsetter PC-salget å falle. Tabellen nedenfor er salgsestimat fra Gartner Group for fjerde kvartal 2016.

Q42016
PC salg på verdensbasis - fjerde kvartal 2016

Apple sin markedsandel er økt svakt fra 7.0% til 7.5% sammenlignet med tilsvarende periode for ett år siden. For Apple isolert sett er det totale salget økt med 2.4% sammenlignet med samme periode ett år tilbake, fra 5.3 millioner enheter til noe i overkant av 5.4 millioner enheter.