Dette er en hjemmeside for Mac- og OSX-brukere. Her vil vi publisere artikler basert på de erfaringer vi gjør med våre mac-maskiner og den programvaren vi benytter.

Vår nyhetsdel vil primær fokusere på å holde oss oppdatert vedrørende nyheter og spennende rykter knyttet til Mac, OSX og relaterte produkter, mens vår blogg vil omtale supplerende emner som ikke kan knyttes direkte til Mac eller OS X samt ting og hendelser som flyktig fanger vår oppmerksomhet.

AppleJobs Vår OS X del vil i sin helhet konsentrerer seg om erfaringer vi har gjort ved vårt bruk av maskinvare, operativsystem og tilhørende programvare.

Vi prøver å gi en korrekt fremstilling av hva vi opplever ved vårt bruk av systemene og hvordan vi forstår de utfordringene vi støter på. Dersom du registrere at vi viser det minste snev av misforsåelse vedrørende emner vi forsøker å belyse, er vi takknemmelig dersom du kontakter oss slik at vi kan korrigere de villfarelser vi måtte sitte med.

Vårt mål er å oppnå bedre innsikt og forståelse for teknologien og begrepene som kan relateres til datamaskiner generelt og Mac og OS X spesielt.