macOS

primært artikler med fokus på de erfaringer vi har høstet fra vår hobby . . .

Vi har tidligere sett på hvilke tiltak som kan gjøres dersom maskinen din gir deg begrensninger som følge av at du har installert for lite minne.

Harddisken kan være en annen kilde til at maskinen kan virke langsommere etter en tids bruk. I de fleste tilfeller vil filsystemet og diskrettigher være årsakene til slike problemer.

Dersom du har benyttet din Mac over en lengre periode vil du ha erfart at responsen fra maskinen er blitt litt tregere enn da den var ny og du tok den i bruk.

Årsakene kan være flere og i denne og noen følgende artikler vil vi ta for oss de mest vanlige problemstillingene. Vi vil foreslå ulike tiltak som kan iverksettes for å forbedre ytelsen.