Dersom du har benyttet din Mac over en lengre periode vil du ha erfart at responsen fra maskinen er blitt litt tregere enn da den var ny og du tok den i bruk.

Årsakene kan være flere og i denne og noen følgende artikler vil vi ta for oss de mest vanlige problemstillingene. Vi vil foreslå ulike tiltak som kan iverksettes for å forbedre ytelsen.

Den første problemstillingen vi skal se på er hva som kan medfører at du opplever at ytelsen begrenses på grunn av for lite minne. Maskinene kommer vanligvis utrustet med 4, 8 eller 16 Gb minne, dersom du ikke har flottet deg med noe mer da. Dersom du kjører for store og tunge oppgaver eller for mange programmer samtidig, vil du kunne oppleve begrensinger på grunn av minne . Hvordan kan du så kartlegge om det er dette som er årsaken til problemene. OS X kommer med et verktøy som du finner i Verktøy-mappen, Aktivitetsmonitor. Denne applikasjonen kan du blant annet benytte til å måle CPU- og minne-belastningen.

CPU-Monitor

På bildet over ser vi belastningen på prosessorene, i dette tilfellet en CPU med to kjerner som samlet er utnyttet knapt 18 %, med andre ord har vi rikelig med kapasitet. Videre ser vi hvilke prosesser det er som legger beslag på cpu-kapasiteten.

Minne

Her ser vi hvor stor del av minnet de ulike prosesser krever. Til sammen er ca. 32 % (2.56 GB) av minnet utnyttet. Med andre ord, fortsatt god kapasitet.

De tallene som er viktigst her er de som er listet nederst på utklippet, dvs. tallene som viser hvor mange bytes som er Flyttet og/eller Komprimert. Dette er historiske tall registrert fra sist du startet maskinen. De viser hvor mye data som midlertidig er blitt skrevet ut på harddisken eller komprimert i minne for å gi plass til aktive prosesser. Høyt tall for Flyttet er en klar indikasjon på et du har for lite fysisk minne tilgjengelig, høyt tall på Komprimert kan aksepteres så lenge Flyttet er vesentlig lavere. Det er imidlertid er varsel om at du kanskje bør treffe visse tiltak. Du kan forsøke å begrense antall programmer som er aktive samtidig ved å avslutte noen av programmene eller benytte Aktivitetsmonitor til å stoppe aktive prosesser. Sistnevnte tiltak bør unngåes med mindre du kjenner konsekvensene av en slik handling. Dersom ingen av delene fører til bedring er neste skritt å installere mer fysisk minne, en utfordring i seg selv på noen av de nyere modellen.

Du bør rutinemessig benytte Aktivitetsmonitor for sjekke tilstanden til primærminne på din Mac.