macOS-verktøyet er en nyttig ressurs til bruk ved administrasjon og problemløsning på din Mac. Du får tilgang til dette verktøyet ved å slå maskinen på mens du holder Command-R tastene nede inntil Apple logoen kommer tilsyne på skjermen. Maskinen er da startet fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken.

Dersom det ikke er noen gjenopprettingspartisjon tilgjengelig, vil Mac'er av nyere dato kunne starte opp fra en Apple server over Internett. 

Dette verktøyet har noen nyttige funksjoner som du ikke finner andre steder i macOS. (Omtales ikke i denne artikkelen, men er emne for en oppfølgende artikkel). I de fleste tilfeller når du starter opp vil du se macOs-verktøyet slik som vist nedenfor. 

macOSTool
macOS-verktøy

Her får du tilgang til følgende hovedfunksjoner

  • Gjenopprett fra Time Machine-sikkerhetskopi

Ved dette valget kan du gjenopprette systemet ditt fra en Time Machine sikkerhetskopi, enten fra nettverket du er knyttet til eller fra en lokal disk. Forutsetningene for dette er at du allerede har aktivert Time Machin funksjonen på systemet ditt og har en uskadd backup. 

  • Installere macOS på nytt

Installere eller reinstallere operativsystemet. Dersom du kjører gjenoppretting fra en macOS installasjons disk inneholder denne disken hele macOS operativsystemet. Dersom du derimot kjører det fra gjenopprettingspartisjonen vil du måtte være knyttet til Internet for å få med deg alle delene av operativsystemet fordi gjenopprettingspartisjonen ikke inneholder hele operativsystemtilfanget. I tillegg må du kanskje også verifisere at du har rett til å benytte macOS ved å bekrefte det ved hjelp av din Apple-ID. 

  • Få hjep på Internett

Dette alternativet tar deg direkte til Apple sine hjelpesider på Internett. 

  • Diskverktøy

Med dette programmet kan du håndtere lagringsadministrative og vedlikholdsmessige funksjoner. Dette er spesielt nyttig når du har behov for kontroll og vedlikehold av oppstartparisjonen på maskinen din. Kjører du diskverktøyet fra gjenopprettingsparisjonen har du tilgang til flere funksjoner enn det du har dersom du startet Diskverktøyet fra oppstartpartisjonen. Når du vil foreta en "clean" installasjon og skal slette hele innholdet på oppstartparisjonen, må du kjøre Diskverktøyet fra macOS verktøyet på gjenopprettingspartisjonen.    

  • Oppstart disk

Du får tilgang til å velge oppstart disk etter at du har klikket på fortsett.

Det er som tidligere nevnt også noen andre funksjoner tilgjengelig her Disse får du tilgang til dersom du velger Verktøy fra toppmenyen på skjermen. Vi vil omtale de viktigste i en senere artikkel.

Og for ordens skyld, funksjonene som beskrevet ovenfor er også tilgjengelig dersom du starter macOS fra den minnepinnen du har laget deg, - du har vel sikret deg med en macOS minnepinne?.