I tillegg til de verktøy vi beskrev i del 1 av denne artkkelen har masOS - verktøyet noe få ekstra fasilteter som er gjemt bort på Verktøy-menyen du vil finne øverst på skjermen etter at du har startet maskinen din i gjenopperettingsmodus. Disse må du lære deg å bruke dersom du ønsker å gi maskinen og dine data sikkerhet på et høyere nivå.

 Firmwarepassordverktøy (Firmwarw Password Utility)

Ved å aktivere denne funksjonen hindrer du alle alternative forsøk på å starte maskinen din uten kjennskap til firmwarepassordet.

Nettverksverktøy (Network Utility)

Dersom du opplever problemer med ditt lokale nettverk eller mot internett er dette et uunværlig verktøy å benytte for å kunne kartlegge slike problem. 

Terminal

Dette er førtelinje-grensesnittet mot Unix kommando-linje miljøet i maxOS. Den kommandoen du vil ha mest nytte av, sett i sammenheng med denne artikkelen, er resetpassword fulgt av return.

Reset passord via Terminal

Ved hjelp av resetpassword kan du opprette nytt passord for alle lokale kontoer, inkludert root brukeren, på den aktuelle systemdisken. Fordi denne kommandoen representerere den største sikkerhetsrisiko for ditt system kan den bare kjøres fra Terminal i macOS- gjennopprettingsmodus.