Vi har i en tidligere artikkel beskrevet hvordan du kan forbedre ytelsen på din Mac ved jevnlig å kjøre førstehjelp mot din harddisk(er) ved hjelp av Diskvertøyet. Noen ganger har vi opplevd at dette ikke har vært tilstrekkelig for å rette alle problemene vi har stått ovenfor. Spesielt har dette vært problematisk på disken hvor vi har hatt operativsystemet installert, - oppstart disken eller oppstartpartisjonen.

I et slikt tilfelle må du starte maskinen din fra en annen, ekstern disk. Da har du i det minste to muligheter, du kan starte maskinen din fra Recovery partisjonen eller fra en minnepinne hvor du har installert en versjon av macOS. Uansett hvilke av disse du velger å starte fra, vil du i løpet av oppstartprosessen få tilgang til macOS - verktøyet, og derfra kan du startet Diskverktøyet og foreta de nødvendige korreksjoner.

Skulle dette vise seg også å være fånyttes er neste alternativ en ny "clean" installasjon av operativsystemet. I slike tilfeller er en backup av hele systemet ditt uunnværlig.