Vi må vel kanskje kunne kalle det en merkedag. Vi markere det i det minste med denne artikkelen. Vår hovedserver har nå gått non-stop i ei uke, med masOS 10.13.0 som drivverk. Undrenes tid er ikke forbi.

Vi har hatt store problemer med stabiliteten på serverne våre etter oppgraderingen fra versjon 10.12.6 til 10.13.0. Det kan synes som om en del av problemene kan tilskives det nye filsystemet, APFS og resten vår manglende kunnskaper om endringer introdusert i den nye versjonen. Etter flere uker med med problemer valgte vi å gjøre en ny"clean" instalasjon av operativsystemet på våre servere. Vi valgte å gå til bake til det gamle filsystemet. Dette skal nå fases ut av Apple, men vi velger å holde oss til dette fordi det har nå gitt oss en uke med stabil drift på vår hovedserver, og vår replica har gått stabilt i snart 5 dager.

Vel nok har vi ikke startet alle tjenestene som vi har tenkt å benytte oss av, men de viktigste er nå i drift. Våre mac-klienter kjøre også 10.13.0 og fungerer tilfredstillende i netverket. Våre Windows-klienter, fysiske som virtuelle, klarer vi ikke å "mappe" opp i netverket. Under versjon 10.12.6 var dette ikke noe problem.

Vi forsøker nå å finne tilfredstillende løsninger for alle våre klientmaskiner, men vi iler langsomt, - følg med!