I denne artikkelen skal vi ta for oss den enkleste metoden vi har funnet for å lage en installerbar kopi av operativsystemet. Dersom du har flere enn en maskin hvor du benytter macOS kan det være fordelaktig å ha en installerbar versjon av operativsystemet på en minnepinne. Spesielt kommer dette til nytte dersom du vil lage en ny "clean" installasjon på din Mac.

macOS oppdaterer du vanligvis ved å benytte deg av App Store og sjekke for oppdateringer. Her vil du få en liste over tilgjengelige oppdateringer for din maskin, litt avhengig av hvordan du har konfigurert App Store i Systemvalg.

Dersom du ønsker å gjøre in "clean" installasjon, må du gjøre dette fra en annen disk enn oppstartsdisken på maskinen din. Du kan benytte Recovery partisjonen, denne finnes på nyere Mac'er (kanskje maskiner alt fra 2010), du kan benytte en CD eller gjøre som oss, lage en oppstartbar kopi av operativsystemet på en minnepinne.

Til dette trenger du to filer, programfilene: "Installer OS X El Capitan" og "DiskMaker X". Den første laster du ned fra App Store, listen over kjøpte program. Det vil ta litt tid å laste ned denne, 6.2 GB er størrelsen på 10.11.5 versjonen. Når nedlastingen er ferdig vil installasjonen starte automatisk, - denne må du stoppe. Du laste så ned programmet "DiskMaker X" og installere dette i mappen for programmer.  

For å kunne lage deg en oppstartbar kopi trenger du en minnepinne på minimum 8 GB. Du starter progarmmet "DiskMaker X" som vil lete etter "Installer OS X El Capitan" - filen og du må bekrefte hvilken du vil benytte deg av dersom "DiskMaker X" skulle finne flere installerbare kopier av macOS. Programmet ber også om bekreftelse av hvor oppstartpartisjonen skal lages, vær oppmersom på at alt innhold på minnepinnen du velger vil bli slettet før kopiering startes.

Det tar 15 til 30 minutter å lage en oppstartbar og installerbar kopi av operativsystemet på en minnepinne ved hjelp av DiskMaker X. Du vil bli oppdatert på status underveis og et tydelig lydsignal når oppgaven er avsluttet.