Vår maskinpark og medfølgende erfaringer og utfordringer ...

Dette er kanskje en av de siste artiklene i føljetongen om våre serverdisker. Vi har omtalt driftsforstyrrelsene med våre disker i nå tilsammen tre artikler, Oppgradering av server , Server pensjonert og Nye disker i vår server.

I forbindelse med databasehavariet vi fikk ved strømbrudd 27.01.2017 valgt vi å oppgradere vår filserver med 2 x 2 TB disker av model Seagate Spinpoint M9T 2.5".

For snart et år siden gjorde vi et forsøk på å oppgradere en av serverene våre på grunn av driftsforstyrrelser. Dette tiltaket viste seg å være mislykket. Vi har omtalt dette i to tidligere artikler, Oppgradering av server og Server pensjonert. Vi har kjørt våre systemer og nettverk ved hjelp av to nå noe tilårskomne Mac mini servere. Den eldste serveren, mere enn 7 år gammel, var oppsatt med to disker a 500 GB og dette har etter hvert lagt begrensninger for de datamengder som kunne lagres her.

MacWerk.net drives nå midlertidig av to servere. Vi har vært nødt til å pensjonere en mini på grunn av driftsforstyrrelser. Denne vil sansynligvis bli erstattet, men for øyeblikket kan vi ikke se at Apple har en modell som vi ønsker å benytte som server. Vi håper på ny maskinvare fra Apple til høsten og krysser fingre for at vi ikke får problemer med de vi nå har i drift  

Vi har hatt varierende problemer med driften av en av våre servere. Vi var lenge av den oppfatning at det skrev seg fra feil på oppstartsdisken. Vi valgte derfor å gjøre ett forsøk på å skifte ut begge harddiskene slik som beskrevet tidligere. Dette tiltaket viste seg ikke å være vellykket.

Vi ønsker å oppgradere en av våre servere. Det er en Mac mini hvor vi vil sette inn større harddisker, 2 x 2 TB for å være nøyaktig. Lite plass og mange tommler gjør oss litt betenkt, - det kan by på visse utfordringer, men dersom vi holder oss til instruksjonsvideoen nedenfor skulle det ikke være noen problener, eller ...?

Vi har tidligere beskrevet vårt første Mac-kjøp. Idag er det ikke mye igjen av orginalen, stort sett bare hovedkortet og prosessorene, vi har mekka på Makken! Den orginale konfigurasjone vår var et oppsett med 2 Quad Core 3 Ghz Xeon prosessorer, et Nvidia Quatro FX 4500 512 MB video kort, 4 x 2 GB RAM og en harddisk på 750 GB. Maskinen kom med OS X Leopard. Første året var dette en tilfredstillende maskin for oss. Andre året, etter at vi hadde blitt kjent med maskinen og fant det formålstjenelig å se hva som skjulte seg på innsiden, startet vi med å øke harddiskkapasiten med 100 %, etter et nytt besøk på Eplehuset. Så oppdaget vi Other World Computing.

Vi har tidligere beskrevet hvordan vi benytter flere Time Capsule samt en AirPort Express som aksesspunkt i vårt nett. Alle komponentene er forrige generasjons modeller fra Apple og har vært i drift fra seks til åtte år. Driften har vært problemfri for alle disse til for omlag 2 - 3 måneder siden. Da begynte en av Time Capsule'ene å gi litt forruroligene meldinger. Meldingene kommer med ujevne mellomrom og det ser ikke ut som det hjelper å etterkomme det forslag til tiltak som meldingen gir.

Mac mini server
Mac mini server

MacWerk.net drives av tre servere, alle er av typen Mac mini. Operativsystemet som benyttes er OS X, og går for tiden under betegnelsen El Capitan.

Til backup benyttes operativsystemet's Time Machine kombinert med en Time Capsule. Det benyttes en Time Capsule pr. server. Det betyr at det kjøres incremental backup av serverne en gang i timen, det vil videre si at det tas kopi av endringer foretatt på systemet den siste time, hver time hele døgnet.

En Time Capsule benyttes også som ruter, brannmur, DHCP server og setter opp det interne trådløse nettverket. Internt er klienter bundet sammen både trådløst og via ethernet. Kabel benyttes for de klienter der hastighet er en viktig parameter for driften. Alle klienter er krypterte, det samme gjelder alle lagringsområdene på serverne og tilknyttede eksterne lagringsenheter.

DNS server og Open directory master kjøres på vår hovedserver, mens de to andre serverne er Open directory replicas.

Programvaren som driver hjemmesiden administreres ved hjelp av MAMP Pro. Denne programvaren benyttes til å konfigurere Apache, MySQL og PHP. Hjemmesiden settes opp ved hjelp av CMS - systemet Joomla.

Dette er vår hobby, og vi vil derfor i kommende innlegg, under kategorien OS X - Maskinvare, gi nærmere beskrivelse av hva som inngår av maskinvare i lokalt nett, hvordan samkjøringen av servere er satt opp og hvilken programvare vi benytter i forskjellige sammenhenger og til hvilke oppgaver.