Dette er kanskje en av de siste artiklene i føljetongen om våre serverdisker. Vi har omtalt driftsforstyrrelsene med våre disker i nå tilsammen tre artikler, Oppgradering av server , Server pensjonert og Nye disker i vår server.

I forbindelse med databasehavariet vi fikk ved strømbrudd 27.01.2017 valgt vi å oppgradere vår filserver med 2 x 2 TB disker av model Seagate Spinpoint M9T 2.5".

Det har nå gått 3 måneder siden vi foretok denne oppgradering. Driften av fileserveren har så langt vært helt upåklagelig. Vi har ikke hatt et eneste problem med de nye diskene. Servern har gått non-stop bare avbrutt av en progranvareoppdatering der re-start av serveren var nødvendig. Vi har lastet inn betydelige mengder data på disse diskene og kan trygt si at denne oppgraderingen har gitt oss forlenget levetid for serveren. 

Vi vurdere stadig behovet for å fornye våre servere og ønsker egentlig på nytt å kjøpe Mac mini'er for å løse denne oppgaven. Dessverre møter de modellene Apple nå selger ikke de krav vi stiller til brukervennlighet. De fleste komponentene i disse modellene er loddet fast til hovedkortet. Dette gir få eller ingen mulighet til utskifting av komponeter skulle skade på noen av disse oppstå. Derfor har vi vært svært tilbakeholden hva angår ny Mac mini'er.

Nå ser det i følge ryktene ut til at den massive kritikken Apple har fått de siste årene vedrørende sin oppgraderingspolitikk kan medfører en annen linje fra selskapet sin side ved fremtidige oppgraderinger. Vi har registret at selskapet hevder at de vil legge mer til rette for profersjonelle brukere ved fremtidige oppgraderinger av MacPro og iMac. Vi håper at dette også vil omfatte Mac mini'en.