Vi har tidligere beskrevet hvordan vi benytter flere Time Capsule samt en AirPort Express som aksesspunkt i vårt nett. Alle komponentene er forrige generasjons modeller fra Apple og har vært i drift fra seks til åtte år. Driften har vært problemfri for alle disse til for omlag 2 - 3 måneder siden. Da begynte en av Time Capsule'ene å gi litt forruroligene meldinger. Meldingene kommer med ujevne mellomrom og det ser ikke ut som det hjelper å etterkomme det forslag til tiltak som meldingen gir.

Time Capsule Den altuelle komponenten benyttes som ruter, brannmur, DHCP server og setter opp det interne trådløse nettverket. Den inneholder en 3 TB disk som benyttes til backup som kjøres ved hjep av Time Machine. Det er backupfunksjonen som skurrer.

Meldingen som fremkommer er vist til venstre.

Vi begynte med å etterkomme anbefalingen om å starte ny sikkerhetskopi. Tiltaket så tilsynelatende ut til å føre driften tilbake til normalen. Etter noen uker gjenntok dette seg, og gjentakelsene er blitt hyppigere den senere tid. Dette gjør oss utolig for tilstanden til disken i systemet.

Vi har slettet disken og startet på nytt og vi har gjennomført diskreparasjoner ved hjelp Diskverktøyet før opprettelse av ny sikkerhetskopi. Sistnevte tiltak lot seg imidlertid ikke gjennomføre fullstendig. Vi fikk melding om at vi burde ta backup av disken før vi fortsatte!

Vi lar disken få en sjanse til, vi løper ikke stor risiko, vi kjører alltid backup parallelt til to adskilte disker.

Vi budsjetterer likevel med nødvendigeheten av en ny Time Capsule i løpet av nærmeste halvår.