Mac mini server
Mac mini server

MacWerk.net drives av tre servere, alle er av typen Mac mini. Operativsystemet som benyttes er OS X, og går for tiden under betegnelsen El Capitan.

Til backup benyttes operativsystemet's Time Machine kombinert med en Time Capsule. Det benyttes en Time Capsule pr. server. Det betyr at det kjøres incremental backup av serverne en gang i timen, det vil videre si at det tas kopi av endringer foretatt på systemet den siste time, hver time hele døgnet.

En Time Capsule benyttes også som ruter, brannmur, DHCP server og setter opp det interne trådløse nettverket. Internt er klienter bundet sammen både trådløst og via ethernet. Kabel benyttes for de klienter der hastighet er en viktig parameter for driften. Alle klienter er krypterte, det samme gjelder alle lagringsområdene på serverne og tilknyttede eksterne lagringsenheter.

DNS server og Open directory master kjøres på vår hovedserver, mens de to andre serverne er Open directory replicas.

Programvaren som driver hjemmesiden administreres ved hjelp av MAMP Pro. Denne programvaren benyttes til å konfigurere Apache, MySQL og PHP. Hjemmesiden settes opp ved hjelp av CMS - systemet Joomla.

Dette er vår hobby, og vi vil derfor i kommende innlegg, under kategorien OS X - Maskinvare, gi nærmere beskrivelse av hva som inngår av maskinvare i lokalt nett, hvordan samkjøringen av servere er satt opp og hvilken programvare vi benytter i forskjellige sammenhenger og til hvilke oppgaver.