Vi har tidligere beskrevet vårt første Mac-kjøp. Idag er det ikke mye igjen av orginalen, stort sett bare hovedkortet og prosessorene, vi har mekka på Makken! Den orginale konfigurasjone vår var et oppsett med 2 Quad Core 3 Ghz Xeon prosessorer, et Nvidia Quatro FX 4500 512 MB video kort, 4 x 2 GB RAM og en harddisk på 750 GB. Maskinen kom med OS X Leopard. Første året var dette en tilfredstillende maskin for oss. Andre året, etter at vi hadde blitt kjent med maskinen og fant det formålstjenelig å se hva som skjulte seg på innsiden, startet vi med å øke harddiskkapasiten med 100 %, etter et nytt besøk på Eplehuset. Så oppdaget vi Other World Computing.

Dette var senhøsten 2008, da 1 dollar ikke koste mye over 5 kroner og det var svært lønnsomt å importere deler fra Statene fremfor å handle fra lokale leverandører. Det neste året satte vi inn 2 x 2 TB harddisker og året etter erstattet vi våre 2 x 750 GB harddisker med 2 x 2 TB harddisker og sitter nå med total 8 TB harddisk-kapasitet. Denne er pr. dato fortsatt ikke helt utnyttet, men vår holdning vil altid være en harddisk blir aldri for stor.

Rundt 2011/2012 ble SSD diskene noe rimeligere i anskaffelse og vi valgte oss en med 250 GB kapasitet, som harddiskene, også denne fra nevnte Other World Computing. Vi installeret denne i den ledige DVD-disk-brønnen ved hjelp av installasjonverktøyet som var en del av leveransen. Vi gjorde så en fullstendig rekonfigurasjon av maskinen. Maskinen ble satt til å starte fra SSD-disken, noe så ga oss mye raskere systemoppstart enn det vi kunne oppnå ved den orginale oppstart fra en av de andre diskene, i tillegg satte vi alle harddisken opp i RAID ved hjelp av programvaren i operativsystemet og kjører nå med et kontinuerlig diskvolum på 8 TB, makeløst!

I denne perioden byttet vi også ut alle minnemodulene, fra 4 x 2 GB til 4 x 8 GB, dette ga også betydelig kapasitetsforbedringer. Til slutt kom turen til video kortet. Til denne Mac Pro modellen var det ikke mange alternativer da vi skulle gjøre vårt valg. Maskine har nå et ATI Radeon HD 5770 1024 MB video kort. 

Alt dette har medført at vi selv idag, 9 år etter, har en tilfredstillende maskinvare. Desverre kan i ikke oppgradere operativsystemet mer, vi har stoppet på OS X Lion 10.7.5, og nyere programvare er ikke lengre kompatible med vårt system. Hvilke program og oppgaver vi løser ved hjelp av dette systemet vil vi komme tilbake til i en senere artikkel.