Vi har hatt varierende problemer med driften av en av våre servere. Vi var lenge av den oppfatning at det skrev seg fra feil på oppstartsdisken. Vi valgte derfor å gjøre ett forsøk på å skifte ut begge harddiskene slik som beskrevet tidligere. Dette tiltaket viste seg ikke å være vellykket.

Vi foretok installasjonene i henhold til OWC sin instruksjonvideo. Vi startet opp og gjennopprettet systemet fra en Time Capsule backup. Det gikk ikke mange dagene før vi på nytt fikk driftsforstyrrelser. Vi foretok så en "clean" installasjon og systemet virket tilsynelatende tilfredsstillende en periode.

Lykken varte ikke lenge, og vi har valgt å pensjonere serveren. Vi har plukket ut minnebrikker og disker. Serveren er nå klar for det lokale interkommunale renovasjonsselskap.

Takk for følge.