I App Store kan man lese følgende introduksjon: macOS Server er utviklet for enheter med macOS og iOS og gjør det enklere å dele filer, planlegge møter, synkronisere kontakter, utvikle programvare, lage en vert for et nettsted, publisere wikier, konfigurere Macer, iPhoner og iPader, få ekstern tilgang til nettverk og mye mer.

På vårt lokale nettverk kjører vi nå Server 5.2. For de av dere som har mer enn en datamaskin, i tillegg til en iPhone eller iPad i drift, vil vi anbefale å se på mulighetene til å sette opp et nettverk ved hjelp av Server og de fordeler dette kan gi.

Det er selvfølgelig litt arbeid med å sette opp et slikt system og til å få det konfigurert slik at de tjener de hensikter du måtte ha for å velge en slik løsning. Vi har hatt dette som en hobby i flere år og er nå kommet til det punkt der vi søker å optimalisere ytelsen for systemene våre. Et viktig punkt på denne vei er å sørge for at ytelsen på serveren er optimal. Det viktigste tiltaket du kan gjøre på programvaresiden er å sette Server i "Performance mode".

I tidligere versjoner av Server var det mulig å gjøre det fra selve programmet Server, om vi ikke husker helt feil da, - nå må du ned å snekre på Unix - nivå. 

Du kan sette din server i Performance mode ved hjelp av følgende prosedyre:

 1. Stoppe System Integrity Protection
  - Starte systemet i Recover mode
  - Boot til Install eller Recover mode på serveren ( Du har vel laget deg en minnepinne konfiguret til å kunne innstallere macOS fra! )
  - Åpne Terminal fra Verktøy menyen
  - utfør følgende kommando : csrutil disable
  - starte systemet på nytt fra den vanlige oppstartdisken
 2. Sette Performance Mode
  - Åpne Terminal i Verktøy mappen
  - utføre følgende kommando : sudo serverinfo --setperfmode 1
  (det er to streker (dasher) forann setperfmode
  - starte systemet på nytt fra den vanlige oppstartdisken
 3. Starte System Integrity Protection
  - Starte systemet i Recover mode
  - Boot til Install eller Recover mode på serveren
  - Åpne Terminal fra Verktøy menyen
  - utfør følgende kommando : csrutil enable
  - starte systemet på nytt fra den vanlige oppstartdisken

Dersom du vil tilbakestille serveren din må du gjennomføre samme prosedyre men benytte setperfmode 0.

Vi anbefaler dette tiltaket, - systemene våre er tydelig mer responsive.