Vi har tidligere beskrevet en metode for å sette macOS Server i ytelsesmodus. Vi har nylig kommet over en enklere metode beskrevet på Apple sine supportsider. Metoden er beskrevet i det utsnittet vi har tatt fra supportsiden og som er gjengitt nedefor:

To turn on performance mode in OS X El Capitan 10.11 and later, use the nvram command to adjust the boot-args NVRAM variable. If you reset NVRAM, this setting is cleared.

This command displays the boot-args NVRAM variable. If you see serverperfmode=1, performance mode is already turned on.

nvram boot-args

If performance mode isn't already turned on, you can enable it by setting serverperfmode=1 in the boot-args NVRAM variable with this command:

sudo nvram boot-args="serverperfmode=1 $(nvram boot-args 2>/dev/null | cut -f 2-)"

To turn off performance mode, use this command:

sudo nvram boot-args="$(nvram boot-args 2>/dev/null | sed -e $'s/boot-args\t//;s/serverperfmode

Du benytter Terminal for å gjennomføre denne operasjonen. Vi fikk problemer med å gjennomfør denne instruksjonen som en kommando, da vi splittet instruksjonen i to deler slik som vist nedenfor, falt tingene på plass:

sudo nvram boot-args="serverperfmode=1

$(nvram boot-args 2>/dev/null | cut -f 2-)"